Koła bliźniacze

Koła bliźniacze ( podwójne) lub superszerokie są zalecane podczas wykonywania ciężkich prac polowych i transportowych w  warunkach terenowych i glebowych gdzie potrzebne jest zmniejszenie nacisku na glebę oraz maksymalne zwiększenie siły uciągu, poprawa trakcji i stabilności ciągników i maszyn rolniczych ( np. tereny podmokłe lub grunty okresowo zalewane ,zbocza o dużych nachyleniach, łąki -zwłaszcza torfowe, trawniki itp.). Zastosowanie ich powoduje zwiększenie wydajności wykonywanych prac oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją traktorów i maszyn rolniczych ( np. poprzez mniejsze zużycie paliwa ).

Oferujemy koła:

o średnicach od 12 do 54 cali

i szerokości opon kół bliźniaczych:
8.3 ; 9.5 ; 11.2 ; 12.4 ; 13.6 ; 14.9 ; 15.5 ; 16.9 ; 18.4 ; 20.8 ; 23.1 ; 24.5 ; 30.5 .

Ponadto oferujemy w ciągłej sprzedaży wszystkie opony niskoprofilowe i wielkogabarytowe.