Koła trawnikowe

Koła trawnikowe - stosowane podczas prac pielęgnacyjnych w celu maksynalnej ochrony przed naciskiem i uszkodzeniami mechanicznymi  terenów wrażliwych typu ; pola golfowe ,boiska czy plantacje trawy.